Tiệm nước trái cây & cafe

Thông tin

Địa chỉ            61 Trần Cao Vân, Hội An

Giờ mở cửa    9:00 ~ 20:00

Facebook        Shangri-la Detox

Shangri-la là một trong những nơi duy nhất ở Hội An cung cấp đồ uống hoa quả theo phương pháp ép lạnh (cold-pressed). Cold-pressed không sinh nhiệt trong quá trình tạo đồ uống,