Tabihotel.jp

Information

Address        447 Hai Bà Trưng, Hội An

Open daily     10:00 ~ 21:00

Website         http://tabihotel.jp/

Tabihotel được tạo ra dành riêng cho khách hàng Nhật Bản của Tabi-Musha. Trang web được mô phỏng theo các trang web đặt phòng khách sạn nhưng đã được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng cụ thể này như ở cùng nhau theo nhóm được xác định trước và hỗ trợ liên lạc cho các chủ nơi ở. Trang web được xây dựng với những nét đặc trưng của Hội An nhằm mang lại cảm giác thích thú về điểm đến cho khách. Trang web đã giúp hàng nghìn du học sinh Nhật Bản đến Việt Nam có chỗ ở an toàn và đáng tin cậy. Trong vòng 4 năm xây dựng web, Tabihotel đã mang lại lợi nhuận gấp 17 lần so với vốn đầu tư.