Tabi Marketing Partner

Dịch vụ marketing

Địa chỉ: 447 Hai Bà Trưng, Hội An

 Giờ làm việc: 10:00 ~ 21:00

TabiMP là một công ty dịch vụ marketing với phạm vi xuyên quốc gia, hiện nay đang có văn phòng tại Việt Nam và Nhật Bản. Nhiệm vụ hàng đầu của công ty là đưa những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời chưa được khám phá ra với thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ này chúng tôi luôn đặt doanh số của khách hàng lên hàng đầu, luôn tìm hiểu sâu sắc cả nhu cầu của khách hàng lẫn các đối tượng có liên quan và TabiMP luôn cập nhật cái mới để thích nghi với bối cảnh truyền thông luôn thay đổi trong thời đại ngày nay.